Norra Latin blir skola igen

Pressmeddelande: Måndag 2 maj 2022

40 år efter att de sista eleverna lämnade Norra Latin står det nu klart att lokalerna kommer att inrymma skolverksamhet igen. Det blir Stockholm International School som flyttar in i lokalerna med start 2023. 

Ungefär 500 elever från årskurs sex och upp till och med gymnasiet kommer att ha Norra Latin som sin hemvist när skolan öppnar igen. Men till skillnad från då lokalerna sist var skola kommer betydligt fler språk höras på skolgården den här gången. Stockholm International School samlar elever från 60 olika länder och följer en internationell läroplan. 

 Våra elever har föräldrar som arbetar inom internationella företag, akademin eller på ambassader. Hos oss kan eleverna fortsätta sin skolgång oavsett vilket land de senast kom ifrån, tack vare att vi följer en internationell läroplan med all undervisning på engelska. För barnen handlar det om trygghet och kontinuitet i skolgången under uppväxten. Det känns naturligtvis extra roligt att få välkomna eleverna in i en sådan historisk och vacker byggnad som Norra Latin, säger rektor Marisa Leon. 

I den snabbt växande Stockholmsregionen är skolan en i många fall avgörande pusselbit för att kunna attrahera internationell kompetens som flyttar till Sverige och Stockholm med sina familjer. 

Tack vare att skolan nu kommer kunna flytta in i Norra Latin och på så sätt mer än fördubbla den nuvarande skolytan, kommer också fler elever kunna börja på skolan. 

Det handlar i grund och botten om tillväxtkraften för Stockholmsregionen. För att våra elevers föräldrar ska kunna flytta till Sverige och till de uppdrag de har här, behöver barnen kunna fortsätta sin skolgång via den internationella läroplanen. Det är helt enkelt en avgörande pusselbit i Stockholmsregionens utveckling och det känns glädjande att vi i och med Norra Latin kommer få större lokaler och på så sätt kunna möta behoven som finns, säger Marisa Leon. 

The official signing: Lage Jonason, Chair of SIS Board, Jahn Henry Lovaas, SIS Board member, Annika Nilsson, Chair of AB Folkets Hus Board, Lars Sandberg, CEO Banfast
The official signing: Lage Jonason, Chair of SIS Board, Jahn Henry Lovaas, SIS Board member, Annika Nilsson, Chair of AB Folkets Hus Board, Lars Sandberg, CEO Banfast
Marisa and Lage outside Norra Latin
Marisa Leon, SIS Director, with Lage Jonason, Chair of SIS Board, at Norra Latin.

Fakta om Stockholm International School 

Stockholm International School är en icke vinstdrivande internationell skola med en internationellt ackrediterad läroplan och alltså inte en skola som bara har en internationell profil. Skolan som drivs i stiftelseform vänder sig till elever vars föräldrar är i Sverige under en begränsad tid och som är verksamma inom internationella företag och organisationer, akademin och ambassader. Skolan är av regionalt och nationellt intresse då den bidrar till att befästa Stockholm som en attraktiv region och gör det möjligt för Stockholm att vara hemstad för huvudkontor, internationella organisationer och ambassader samt att etablera och driva företag i.  Skolan har funnits i Stockholm sedan 1951 och har i dag 780 elever från 60 olika länder. 

Ytterligare information: Emma Jones, Kommunikationschef, Stockholm International School, e.jones@intsch.se, 070-1762828